h@ck's Recent Activity

  1. h@ck đã đăng chủ đề mới.

    [Free] Rom stock Masstel N520 6.0 SC7731c

    [IMG] Card found: S/N : 61EAFB8E , v0136 Chinese Miracle II [SPD module] v 1.27 Set mode to : SP [SC773x] eMMC [Android 7.x]...

    Diễn đàn: CHINA MOBILE

    18/11/17 lúc 14:47