Chọn Mạng   
Tên Tài khoản nhận tiền :  
Số Pin/Mã thẻ   Số Serial  
      Lưu ý: Tên tài khoản là tên hiển thị trên diễn đàn ,ví dụ : nhacaz.