Rom full Samsung Galaxy S III SC-06D 4.1.2
SC06DOMBMK2_SC06DOMBMK2_4.1.2_SUADT.COM_4Files.rar
 • BOOTLOADER_SC06DOMBMK2_1444299_REV00_user_low_ship.tar.md5
 • CSC_DCM_SC06DDCMBMK2_1444299_REV00_user_low_ship.tar.md5
 • D2_JPN_32G.pit
 • MODEM_SC06DOMBMK2_1444299_user_low_ship.tar.md5
 • PLATFORM_SC06DOMBMK2_1444299_REV00_user_low_ship.tar.md5
ROM STOCK Samsung Galaxy S III SC-06D 4.1.2
DCM-SC06DOMBMK2-20140205172432.zip
 • SC06DOMBMK2_SC06DDCMBMK2_SC06DOMBMK2_HOME.tar.md5
ROOT Samsung Galaxy S III SC-06D 4.1.2
 • CF-Auto-Root-d2dcm-d2om-sc06d.zip
 • CF-Auto-Root-d2dcm-d2om-sc06d.tar.md5
TIẾNG VIỆT Samsung Galaxy S III SC-06D 4.1.2
File vừa nạp cho khách tiện thể up lên cho anh em load về chờ nhạn cho tiện
Tiếng Việt có thể gọi là full, reset không mất Tiếng Việt
1 file duy nhất nạp qua odin cho thành viên 10 bài viết! Pass vào inbox

SC06DOMBMF1_4.1.2_VH_Thanhlapvn.tar
http://www.4shared.com/archive/aSrF2P0G/SC06DOMBMF1_412_VH_Thanhlapvn.html
Pass: SC06D
Author
[email protected]
Downloads
1
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from [email protected]

Latest updates

 1. [Tiếng Việt] Samsung s3 SC-06D 4.1.2

  File vừa nạp cho khách tiện thể up lên cho anh em load về chờ nhạn cho tiện Tiếng Việt có thể...
 2. ROM STOCK Samsung Galaxy S III SC-06D 4.1.2

  ROM STOCK Samsung Galaxy S III SC-06D 4.1.2 DCM-SC06DOMBMK2-20140205172432.zip...
Top