4.4.2

 1. h@ck
 2. h@ck
 3. h@ck
 4. h@ck
 5. h@ck
 6. h@ck
 7. h@ck
 8. h@ck
 9. h@ck
 10. h@ck
 11. h@ck
 12. h@ck
 13. h@ck
 14. h@ck
 15. h@ck
 16. h@ck
 17. h@ck
  rom full Samsung Galaxy S5 SM-G900W8 4.4.2 G900W8VLU1ANCG_4.4.2_4FILE-SUADT.COM.zip...
  Chủ đề bởi: h@ck, 28/7/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: SAMSUNG
 18. h@ck
 19. h@ck
 20. h@ck