c1504 unlock

  1. h@ck
    Chủ đề

    C1504 unlock ok

    Kèo chiều unlock 2 giọt ra đi ko chỡ lại [IMG] [IMG] http://i.imgur.com/h3GjP2c.jpg
    Chủ đề bởi: h@ck, 13/8/14, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: SONY