ip4s loi 4013

  1. h@ck
    iphone 4s restore lỗi 4013 [IMG]
    Chủ đề bởi: h@ck, 1/8/14, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: IPHONE - IPAD