pinout emmc i997

  1. h@ck
    thank HĐ [IMG]
    Chủ đề bởi: h@ck, 4/9/14, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: SAMSUNG