unbrick

 1. h@ck
 2. h@ck
 3. h@ck
 4. h@ck
 5. h@ck
 6. h@ck
 7. h@ck
 8. h@ck
 9. h@ck
 10. h@ck
 11. h@ck
 12. h@ck
 13. h@ck
 14. h@ck
  [IMG]
  Chủ đề bởi: h@ck, 24/10/16, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: SONY
 15. h@ck
 16. h@ck
 17. h@ck
 18. h@ck
 19. h@ck
 20. h@ck