[email protected]

[email protected]

Edit trên nền rom stock T999VVLUEML2 4.4.2 hard reset không mất tiếng việt
có sẵn root, up bằng odin là có tiếng việt và root, lụm tiền nhanh gọn lẹ
không hao pin, cá nhân hóa

LINK VIP

T999VVLUEML2_T999VYVLEML2_T999VVLUEML2_HOME___SUADT.COM___TV_.tar
T999VVLUFNH2_T999VYVLFNH2_T999VVLUFNH2_HOME.tar.md5
CF-Auto-Root-d2can-d2vw-sght999v.tar.md5
 
Top