Tiếng việt Xiaomi 8 SE

[email protected]

[email protected]
 1. unlock bootloadder
 2. Flash TWRP
  • fastboot flash recovery recovery-TWRP-3.2.1-0629-XIAOMI8SE-CN-wzsx150.img
  • fastboot boot recovery-TWRP-3.2.1-0629-XIAOMI8SE-CN-wzsx150.img
 3. Flash rom xiaomi.eu_multi_MI8SE_8.7.5_v10-8.1.zip
 4. Flash SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip
Wipe -> Chọn Advanced Wipe —>Tích vào 3 mục Davilk cache, cache, data
Wipe -> Chọn Fomat data ->Nhập vào chữ yes vuốt sang phải OK để máy nhận bộ nhớ trongName file:
 • SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742.zip
 • xiaomi.eu_multi_MI8SE_8.7.5_v10-8.1.zip
 • recovery-TWRP-3.2.1-0629-XIAOMI8SE-CN-wzsx150.img


 
Top