[email protected]

[email protected]MODEM_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5
DefaultCalDataWithBoot_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5
CSC_HOME_OLB_SUP_I9082OLBAMA4_806859_REV05_user_low_ship.tar.md5
CSC_HOME_OLB_I9082OLBAMA4_806859_REV05_user_low_ship.tar.md5
CODE_I9082XXAMAC_784570_REV05_user_low_ship.tar.md5
BOOT_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5
baffin.pit
 
ADD cho hỏi mình mua Link mà kick zô Download không thấy File vậy
 
Last edited by a moderator:
nhận máy khách treo logo vẫn vào recoverry ->wipe data -> cache -> Reboot system now vẫn treo . Download link rom về dùng odin 3.07 và 3.04 . chọn file xong star thì lỗi
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> BOOT_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_I9082XXAMAC_784570_REV05_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> MODEM_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CSC_HOME_OLB_SUP_I9082OLBAMA4_806859_REV05_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
<ID:0/009> File analysis..
<ID:0/009> SetupConnection..
<ID:0/009> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)

 
mà hãy bị lỗi USB thấy Cắm cổng nào cũng Báo 1 Cổng . ADD Gặp chỉ Rùm với :yoyo10: tks
 

[email protected]

[email protected]
xóa tất cả file md5
ví dụ
BOOT_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5
BOOT_I9082XXAMA9_REV05.tar


các file còn lại tương tự
rùi flash lại
 

[email protected]

[email protected]
update thêm 3 firmware (down in vip)


I9082XXAMAC_4.1.2_ROM_FULL_5_Files_SUADT.COM.zip
I9082XXAMAC_OLBAMA4

 • baffin.pit
 • BOOT_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5
 • CODE_I9082XXAMAC_784570_REV05_user_low_ship.tar.md5
 • CSC_HOME_OLB_I9082OLBAMA4_806859_REV05_user_low_ship.tar.md5
 • CSC_HOME_OLB_SUP_I9082OLBAMA4_806859_REV05_user_low_ship.tar.md5
 • DefaultCalDataWithBoot_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5
 • MODEM_I9082XXAMA9_REV05.tar.md5
ROM STOCK
 • XXV-I9082XXUBNI2-20141104173040.zip
 • I9082XXUBNI2_I9082OLBBNH1_I9082DXUBMI1_HOME.tar.md5
i9082CZNUANA6_4.2.2_ROM_FULL_5_Files_SUADT.COM.zip
i9082CZNUANA6_CHUANA6

 • baffinlite.pit
 • BOOTLOADER_I9082CZNUANA6_2477119_REV02_user_low_ship.tar.md5
 • CODE_I9082CZNUANA6_2477119_REV02_user_low_ship.tar.md5
 • CSC_CHU_I9082CCHUANA6_2477119_REV02_user_low_ship.tar.md5
 • DEFAULTBOOTLOADER_I9082CZNUANA6_2477119_REV02_user_low_ship.tar.md5
 • MODEM_I9082CZNUANA6_2477119_REV02_user_low_ship.tar.md5
 

Tiến Tùng Mobile

Tiến Tùng Mobile
SUPER Moderator
Anh em dùng odin 3.07 odin 3.04, odin chuẩn, stock nhé. Up Rom Chọn đúng file. Nếu ko được thử khởi động lại máy tính rồi thực hiện là ok
 
Top