HTC Desire 700 treo bootloader úp rom OK free file

Nhận máy treo bootloader úp rom Stock có luôn tiếng việt ok

Tránh use nên file có đặt pass


  • RUU_CP5_DUG_JB41_50_hTC_Asia_HK_1.80.708.8_Radio_DUGTW.WG.W13.26.011.1217.4944_release_356948_signed.rar
    RUU_CP5_DUG_JB41_50_hTC_Asia_HK_1.80.708.8_Radio_DUGTW.WG.W13.26.011.1217.4944_release_356948_signed.exe
https://www.fshare.vn/file/KLZXG53Q59IK
OR
https://drive.google.com/folderview?id=0B1mWyVyGAQ3iflRZR3N2eHJqVk1EQW5obU5MVG9uWkgwckFmX1Bmc1hPRUZpVUVEOE1Gc00

Thanks+CM=khích lệ tinh thần pass inbox,hình của e nó

ké pass bạn ơi
 

HDH MOBILE

Member
Nhận máy treo bootloader úp rom Stock có luôn tiếng việt ok

Tránh use nên file có đặt pass


  • RUU_CP5_DUG_JB41_50_hTC_Asia_HK_1.80.708.8_Radio_DUGTW.WG.W13.26.011.1217.4944_release_356948_signed.rar
    RUU_CP5_DUG_JB41_50_hTC_Asia_HK_1.80.708.8_Radio_DUGTW.WG.W13.26.011.1217.4944_release_356948_signed.exe
https://www.fshare.vn/file/KLZXG53Q59IK
OR
https://drive.google.com/folderview?id=0B1mWyVyGAQ3iflRZR3N2eHJqVk1EQW5obU5MVG9uWkgwckFmX1Bmc1hPRUZpVUVEOE1Gc00

Thanks+CM=khích lệ tinh thần pass inbox,hình của e nó

cho ke pass voi anh oi
 

tronggsm1

Member
Nhận máy treo bootloader úp rom Stock có luôn tiếng việt ok

Tránh use nên file có đặt pass


  • RUU_CP5_DUG_JB41_50_hTC_Asia_HK_1.80.708.8_Radio_DUGTW.WG.W13.26.011.1217.4944_release_356948_signed.rar
    RUU_CP5_DUG_JB41_50_hTC_Asia_HK_1.80.708.8_Radio_DUGTW.WG.W13.26.011.1217.4944_release_356948_signed.exe
https://www.fshare.vn/file/KLZXG53Q59IK
OR
https://drive.google.com/folderview?id=0B1mWyVyGAQ3iflRZR3N2eHJqVk1EQW5obU5MVG9uWkgwckFmX1Bmc1hPRUZpVUVEOE1Gc00

Thanks+CM=khích lệ tinh thần pass inbox,hình của e nó

cho xin cái pass đi bạn ơi
 
Top