3G Unrestrictor

[email protected]

[email protected]
Nghe giới thiệu rất hấp dẫn. Nó giúp cho việc sử dụng 3G/EDGE/GRPS giống như là đang sử dụng wifi (speed up). Đây là ứng dụng nên có nếu bạn hay sử dụng VoiP over 3GTính năng
  • Giúp ổn định khi gọi VoIP dùng Skype, Fring, Truphone và các phần mềm khác
  • Watch TV with SlingPlayer
  • Xem Videos chất lượng cao từ YouTube, giống WiFi
  • Tải ứng dụng lớn hơn 10MB từ appstore
  • Tải podcasts lớn hơn 10MB


Các ứng dụng đã đc xác nhận là hoạt động tốt với 3G Unrestrictor

Skype ; Slingplayer ; YouTube ; AppStore ; iTunes Store ; Nimbuzz ; Fring ; Truphone ; FriendCaller ; SipPhone

kstreich-dev.3gunrestrictor5_v5.7.3-1.deb
Các bạn có thể download file tại đây
https://drive.google.com/file/d/0B33V9p_-R57bYmprQzUtVnZ5YXM

Hoặc vào add source cydia
http://p1neapple.myrepospace.com/
 
Last edited:
Top