[Cần Giúp] Rom ship htc one m8

Thảo luận trong 'HTC'

Chia sẻ trang này

 1. muadem1701

  muadem1701 VIP MEMBER

  iZEM
  USD
  Em đang có con M8 UL vermain 4.20.771.2 đang s-on. Em up rom cook cái loại đều fail. Bác nào có link rom ship của em nó cho em xin với ạ! Thanks all
   
  Đang tải...
 2. Tanheo.94

  Tanheo.94 Member

  iZEM
  USD
  muadem1701 thích bài này.
 3. muadem1701

  muadem1701 VIP MEMBER

  iZEM
  USD
  Minh biết là vậy! Nhưng cứ rom cook là fail không được. Nên mình mới tìm rom ship. :(
   
 4. h@ck

  h@ck H@CKED

  1. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_ATT_SECURITY_Cingular_US_1.58.502.1_Radio_1.16.21331931.LA11G_20.31A.4145.02L_release_368350_signed.zip 1.1 GB

  2. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_ATT_SECURITY_HTC_WWE-Brightpoint_1.12.422.19_Radio_LA02_2G_20.30A.4145.01L_release_356508_signed.zip 1.4 GB
  3. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_EMEA_SECURITY_MFG_1.12.997.301_Radio_R2133150_MFG_0206_test_355632.zip 935.4 MB
  4. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_387129_combined_signed.zip 1.6 GB
  5. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.22.401.5_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_387484_signed.zip 1.5 GB
  6. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_Bouygues_FR_1.54.1020.10_Radio_1.16.2133156.UA15G_20.18m.4096.07L_release_371912_signed.zip 1.4 GB
  7. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_hTC_Asia_TW_1.54.709.4_R_Radio_1.15.2133156.UA14G_20.18n.4096.05_release_358414_signed.zip 1.7 GB
  8. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_HTC_Europe_1.12.401.17_Radio_1.14.2133156.UA24G_20.18h.4096.03L_release_356030_signed.zip 1.4 GB
  9. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_HTC_LA_AMX_SPA_1.57.598.2_R_Radio_1.16.2133156.UA15G_20.18m.4096.07L_release_378222_signed.zip 1.6 GB
  10. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_HTC_LA_Entel_SPA_1.12.595.19_R_Radio_1.15.2133156.UA03_2G_20.18j.4096.04L_release_377750_signed.zip 1.4 GB
  11. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_HTC_LA_Telcel_SPA_1.12.600.20_R4_Radio_1.17.2133156.UA20G_20.18s.4096.08L_release_386072_signed.zip 1.5 GB
  12. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_O2_UK_1.54.206.10_Radio_1.16.2133156.UA15G_20.18m.4096.07L_release_372368_signed.zip 1.5 GB
  13. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_Rogers_WWE_1.55.631.4_Radio_1.16.2133156.UA10G_20.18m.4096.04_release_366545_signed.zip 1.4 GB
  14. 0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_Vodafone_UK_1.12.161.17_Radio_1.14.2133156.UA24G_20.18h.4096.03L_release_356039_signed.zip 1.6 GB
  15. 0P6BIMG_M8_UL_K44_STOCK_UI_Google_WWE_1.16.1700.16_KOT49H.H16_Radio_1.14.21331931.LA02_2G_20.30A.4145.01L_release_358373_signed.zip 501.9 MB
  16. [rar] 0P6BIMG_M8_UL_K44_STOCK_UI_MR_Google_WWE_2.12.1700.1_KTU84P.H1_Radio_1.14.21331931.LA02_2G_20.30A.4145.01L_release_381456_21.rar 549.6 MB
  17. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_BM_3.34.666.4_Radio_1.22.21331147A1.15G_20.65.4196.01_F_release_400937_combined_signed.zip 1.5 GB
  18. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_BrightstarUS_WWE_3.28.1540.5_Radio_1.21.21331147A1.19_2G_20.63.4196.01_release_395449_combined_signed.zip 1.5 GB
  19. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_AUS_3.32.710.9_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_402887_combined_signed.zip 1.5 GB
  20. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.28.709.6_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_402989_combined_signed.zip 1.9 GB
  21. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.28.401.6_Radio_1.21.21331147A1.19_2G_20.63.4196.01_release_398024_combined_signed.zip 1.5 GB
  22. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.28.401.9_R_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_402839_combined_signed.zip 1.5 GB
  23. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_WWE_MMR_3.32.1136.2_Radio_1.21.21331147A1.19_2G_20.63.4196.01_release_398659_combined_signed.zip 1.5 GB
  24. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_Orange_ES_3.33.75.1_Radio_1.21.21331147A1.19_2G_20.63.4196.01_release_400852_combined_signed.zip 1.5 GB
  25. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_Orange_FR-B2B_3.33.73.10_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_406959_combined_signed.zip 1.6 GB
  26. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_Telstra_WWE_3.32.841.9_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_398960_signed.zip 1.5 GB
  27. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_TIM_IT_3.31.901.9_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_399009_signed.zip 1.6 GB
  28. 0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_Vodafone_FR_3.29.163.10_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_402860_combined_signed.zip 1.5 GB
  29. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_ATT_MR_Cingular_US_4.28.502.1_Radio_4.0.U605611@50319A_40.45.C33065.00_F_release_426617_signed.zip 1.5 GB
  30. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_ATT_MR_Cingular_US_4.28.502.1_Radio_4.0.U605611@50319A_40.45.C33065.00_F_release_426617_signed_Hboot.zip 56.6 MB
  31. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Bouygues_FR_4.21.1020.1_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_421696_combined_signed.zip 1.5 GB
  32. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_BrightstarUS_WWE_4.17.1540.8_Radio_1.24.21331147A1.09G_20.68.4196.01_F_release_426293_signed.zip 1.4 GB
  33. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_AUS_4.20.710.5_Radio_1.26.21331147A1.16G_20.69.4196.01_F_release_422857_signed.zip 1.5 GB
  34. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_AUS_4.20.710.5_Radio_1.26.21331147A1.16G_20.69.4196.01_F_release_422857_signed_Hboot.zip 122.7 MB
  35. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.16.709.9_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414370_combined_signed.zip 1.9 GB
  36. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_4.19.707.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_417554_combined_signed.zip 1.6 GB
  37. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.16.401.10_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_417809_combined_signed.zip 1.5 GB
  38. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.16.401.10_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_417809_signed.zip 1.5 GB
  39. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.16.401.13_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_450488_combined_signed.zip 1.5 GB
  40. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Generic_4.19.0.0_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_420612_signed_2_Medium.zip 1.4 GB
  41. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Generic_4.20.0.0_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_420613_signed_2_Medium.zip 1.4 GB
  42. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_LA_SPA_4.20.599.3_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_422279_combined_signed.zip 1.4 GB
  43. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Orange_FR-B2B_4.19.73.4_Radio_1.26.21331147A1.16G_20.69.4196.01_F_release_423008_signed.zip 1.5 GB
  44. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Orange_PL_4.19.69.3_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_420660_signed.zip 1.5 GB
  45. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Telstra_WWE_4.19.841.5_Radio_1.26.214500021.24G_20.69.4196t.01_F_release_422859_signed.zip 1.5 GB
  46. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TIM_IT_4.20.901.3_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_417609_signed.zip 1.6 GB
  47. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_AT_4.19.112.3_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_449329_combined_signed.zip 1.8 GB
  48. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_AT_4.19.112.4_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_453045_combined_signed.zip 1.8 GB
  49. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_DE_4.19.111.3_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_449335_combined_signed.zip 1.7 GB
  50. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_DE_4.19.111.4_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_452935_combined_signed.zip 1.7 GB
  51. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_NL_4.19.114.3_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_449336_combined_signed.zip 1.6 GB
  52. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_NL_4.19.114.4_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_452936_combined_signed.zip 1.6 GB
  53. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_PL_4.19.118.3_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_449330_combined_signed.zip 1.6 GB
  54. 0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_PL_4.19.118.4_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_452934_combined_signed.zip 1.6 GB
  55. RUU_M8_TMOUS_1.57.531.7.exe 1.4 GB
  56. RUU_M8_UL_K44_SENSE60_MR_TMOUS_2.22.531.5_Radio_1.19.213311491.03G_20.56.4198.02L_F_release_385597_signed.exe 1.5 GB
  57. RUU_M8_UL_K44_SENSE60_SECURITY_BrightstarUS_WWE_1.54.1540.10_Radio_1.16.21331931.LA11G_20.31A.4145.02L_release_372510_signed.exe 1.4 GB
  58. RUU_M8_UL_K444_SENSE60_ATT_MR_Cingular_US_3.42.502.1_Radio_4.0.U606061@41216A_40.34.C35006.02_F_release_407726_signed.exe 1.7 GB
  59. RUU_M8_UL_K444_SENSE60_MR_TMOUS_3.32.531.2_Radio_1.22.213311491.08G_20.56.4198.02_F_release_394971_signed.exe 1.5 GB
  60. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_BM_4.20.666.1_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414282_signed.exe 1.4 GB
  61. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_BrightstarUS_WWE_4.16.1540.8_Radio_1.24.21331147A1.09G_20.68.4196.01_F_release_411207_signed.exe 1.4 GB
  62. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Globalive_WWE_4.20.1500.1_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414297_signed.exe 1.4 GB
  63. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_H3G_UK_4.20.771.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_417175_signed.exe 1.5 GB
  64. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_4.19.707.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414204_signed.exe 1.6 GB
  65. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.16.401.10_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_417003_signed.exe 1.5 GB
  66. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_O2_UK_4.20.206.1_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414450_signed.exe 1.6 GB
  67. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Orange_ES_4.19.75.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_417043_signed.exe 1.5 GB
  68. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Orange_UK_4.19.61.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_417039_signed.exe 1.6 GB
  69. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Rogers_WWE_4.20.631.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_419945_signed.exe 1.6 GB
  70. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TELUS_WWE_4.20.661.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_419949_signed.exe 1.4 GB
  71. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMOUS_4.20.531.4_Radio_1.23.213311491.05G_20.57.4198.02_F_release_420431_signed.exe 1.5 GB
  72. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_AT_4.19.112.2_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_416997_signed.exe 1.8 GB
  73. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_DE_4.19.111.2_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_417001_signed.exe 1.2 GB
  74. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_NL_4.19.114.2_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_416999_signed.exe 1.6 GB
  75. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_PL_4.19.118.2_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_417005_signed.exe 1.6 GB
  76. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_FR_4.19.163.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_417010_signed.exe 1.5 GB
  77. RUU_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_UK_4.19.161.2_Radio_1.25.214500021.06G_20.68.4196t.01_F_release_417184_signed.exe 1.2 GB
   
  muadem1701 thích bài này.
 5. muadem1701

  muadem1701 VIP MEMBER

  iZEM
  USD
  ôi! Anh Tâm có cái link rom thứ 64 gửi em xin với. :yoyo17::yoyo17:
   
 6. h@ck

  h@ck H@CKED

  hiện tại a khá bận ko thể giúp e đc rùi
   
  muadem1701 thích bài này.
 7. muadem1701

  muadem1701 VIP MEMBER

  iZEM
  USD
  không sao anh ạ!
   
 8. muadem1701

  muadem1701 VIP MEMBER

  iZEM
  USD
  có anh em nào tải được cái RUU thứ 64 không tải giúp mình với! Mình tải mãi mà không được. :yoyo2::yoyo2:
   
 9. letan19905000

  letan19905000 Member

  iZEM
  USD
  mấy con htc này cũng khó chơi lắm mày ạ
   

Chia sẻ trang này