HTC HD Mini T5555 - HTC Photon Stock Roms

Thảo luận trong 'HTC'

Chia sẻ trang này

 1. h@ck

  h@ck H@CKED

  [​IMG]

  RUU_Photon_HTC_DAN_1.36.403.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_ELL_1.36.482.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_Europe_1.06.401.2_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_Europe_1.07.401.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_Europe_1.32.401.2_Radio_Signed_32.2802.05.06_0.63.05.35

  RUU_Photon_HTC_Europe_1.36.401.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_FRA_1.07.406.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_FRA_1.36.406.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_GER_1.06.407.2_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_GER_1.07.407.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_GER_1.36.407.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_ITA_1.07.408.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_ITA_1.36.408.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_NLD_1.09.404.1_Radio_Signed_32.28.05.05_0.63.05.18

  RUU_Photon_HTC_NLD_1.32.404.2_Radio_Signed_32.2802.05.06_0.63.05.35

  RUU_Photon_HTC_NLD_1.36.404.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_NOR_1.07.409.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_PTG_1.07.410.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_PTG_1.36.410.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_RUS_1.06.411.2_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_RUS_1.07.411.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_RUS_1.36.411.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_SPA_1.07.412.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_SPA_1.36.412.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_SVE_1.07.413.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_SVE_1.36.413.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_WWE_EastEurope_1.06.479.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_WWE_EastEurope_1.07.479.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_WWE_EastEurope_1.32.479.2_Radio_Signed_32.2802.05.06_0.63.05.35

  RUU_Photon_HTC_WWE_EastEurope_1.36.479.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_WWE_GCC_1.36.488.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_O2_UK_1.10.206.1_Radio_Signed_32.28.05.05_0.63.05.18

  RUU_Photon_O2_UK_1.38.206.4_Radio_Signed_32.2807.05.06_0.63.05.41

  RUU_Photon_Orange_FR-B2B_1.36.73.2_Radio_Signed_32.2805.05.06_0.63.05.38

  RUU_Photon_Vodafone_CH-DE_1.41.166.1_Radio_Signed_32.2807.05.06_0.63.05.41

  RUU_Photon_Vodafone_DE_1.11.162.1_Radio_Signed_32.28.05.05_0.63.05.18

  RUU_Photon_Vodafone_SPA_1.41.164.1_Radio_Signed_32.2807.05.06_0.63.05.41

  RUU_Photon_Vodafone_UK_1.10.161.1_Radio_Signed_32.28.05.05_0.63.05.18

  RUU_Photon_HTC_ARA_1.36.415.4_Radio_Signed_32.2807.05.06_0.63.05.41

  RUU_Photon_HTC_Asia_HK_CHT_1.07.708.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_Asia_HK_WWE_1.36.721.3_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_Asia_TW_1.07.709.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_Asia_TW_1.36.709.6_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_Asia_WWE_1.07.707.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_Asia_WWE_1.36.707.3_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36

  RUU_Photon_HTC_DAN_1.07.403.1_Radio_Signed_20100305

  RUU_Photon_HTC_DAN_1.32.403.1_Radio_Signed_32.2803.05.06_0.63.05.36
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này