[BÁN FILE] LV Mobile LV 17 MT6572 4.4.2 - Rom stock Sp flash tool

Thảo luận trong 'TRUNG QUỐC - CHINA'

Chia sẻ trang này

 1. h@ck

  h@ck H@CKED  [​IMG]

  [​IMG]

  MT6572__alps__LV_17__LV_17__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1.44.rar\MT6572__alps__LV_17__LV_17__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1.44\Extra_Files - RAR archive, unpacked size 791.828.034 bytes
  • nvram.bin (file imei)
  • MT6572_S00_MOLY_WR8_W1315_MD_WG_MP_V72_1_wg_n
  • MT6572__alps__LV_17__LV_17__4.4.2__ALPS.KK1.MP7.V1.44.rar
   
  You need 3.00 USD to view this content.
  Đang tải...

Chia sẻ trang này