[ROM] HTC Desire 820 - A51_DTUL

Thảo luận trong 'SONY'

Chia sẻ trang này

 1. h@ck

  h@ck H@CKED

  [​IMG]
  ROM
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_1.06.1400.5_Radio_01.01.010_U1030412_08.01.40919_release_393427_combined_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_1.06.1400.5_Radio_01.01.010_U1030412_08.01.40919_release_393427_combined_signed_2.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_1.10.1400.1_Radio_01.01.010_U1030412_08.01.40922_3_release_393696_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_1.21.1400.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41117_2_release_401666_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_1.21.1400.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41117_2_release_401666_signed_2.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_1.29.1400.1_Radio_01.01.010_U10305041_08.01.41222_2_release_422427_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.06.1405.5_Radio_01.01.010_U1030412_08.01.40919_release_393428_combined_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.10.1405.2_Radio_01.01.010_U1030412_08.01.40922_3_release_394153_signed.zip 1.3 GB
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.10.1405.4_Radio_01.01.010_U1030412_08.01.41007_release_395195_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.21.1405.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41117_2_release_401662_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.29.1405.1_Radio_01.01.010_U10305041_08.01.41222_2_release_422431_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.14.708.3_Radio_01.01.010_U1030433_08.01.41008_release_398695_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.22.708.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41119_release_402796_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.13.720.2_Radio_01.01.010_U1030433_08.01.41008_release_398013_combined_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.13.720.2_Radio_01.01.010_U1030433_08.01.41008_release_398013_combined_signed_2_4.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.22.720.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41119_release_407651_combined_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.22.709.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41119_release_407579_combined_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.23.709.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41119_release_428871_combined_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.23.709.10_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41119_release_447337_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_India_2.10.720.1_R_Radio_01.01.010_U10305041_08.01.50512_release_453048_signed.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.10.709.2_R_Radio_01.01.010_U10305041_08.01.50512_release_453035_signed.zip
  • RUU_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_CMCC_1.15.1403.2_R_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41117_2_release_401744_signed.exe
  Root
  • SuperUS_Pro_2.1.3.zip
  • Superuser_2.13.apk
  Recovery
  • CWM_6.0.5.1_recovery-d820t_CN.img
  • CWM_6.0.5.1_recovery-d820u_CN.img
  • Deisre820_Lollipop_TWRP.rar
  • HTC_D820_TWRP-Recovery-2.8.6.0-a51_dtul.exe
  • theme.rar
  • TWRP_Recovery_For_820t&u.img
  OTA
  • OTA_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.10.1405.4-1.06.1405.5_release_395200wg9eb3s8jpj499ek.zip
  • OTA_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.29.1405.1-1.21.1405.1_release_422432y6sylmhjdp8gk1v2.zip
  • OTA_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.22.708.1-1.14.708.3_release_402797jtns3no8oa9s54vh.zip
  • OTA_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.22.720.10-1.22.720.1_release_447334.zip
  • OTA_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.23.709.1-1.22.709.1_release_427591212hq69qllvk9ezb.zip
  • OTA_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.23.709.10-1.23.709.1_release_447338tfikhi3sej28mtib.zip
  • OTA_A51_DTUL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_India_2.10.720.1_R-1.22.720.10_release_453049wea2pi2o56gw96qr.zip
  Firmware
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_1.29.1400.1_Radio_01.01.010_U10305041_08.01.41222_2_release_422427_signed_Hboot.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.10.1405.2_Radio_01.01.010_U1030412_08.01.40922_3_release_394153_signed_Hboot.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_HTCCN_CHS_2_1.29.1405.1_Radio_01.01.010_U10305041_08.01.41222_2_release_422431_signed_Hboot.zip
  • 0PFJIMG_A51_DTUL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.23.709.1_Radio_01.01.010_U1030481_08.01.41119_release_427590_signed_Hboot.zip
  Custom
  • D820_sdcard_RW.zip
  • KingSense_A51 4in1 Six 3.0.1_2.zip
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này