Factory Firmware Samsung SGH-i337 5.0.1 - rom full - rom 4 file

Thảo luận trong 'SAMSUNG'

Chia sẻ trang này

 1. h@ck

  h@ck H@CKED

  Samsung AT&T Galaxy S4 SGH-I337 5.0.1 rom full
  factory firmware rom 4 file


  I337UCUGOK2_I337ATTGOK2_5.0.1_USA-ATT_4Files.zip
  • AP_I337UCUGOK2_CL6185444_QB6988256_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • BL_I337UCUGOK2_CL6185444_QB6988256_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CP_I337UCUGOK2_CL6185444_QB6988256_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • CSC_ATT_I337ATTGOK2_CL6185444_QB6988256_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
  • JFLTE_USA_ATT.pit
   
  You need 5.00 USD to view this content.
  Đang tải...

Chia sẻ trang này