SM-N920R4 5.1.1 - 6.0.1 - rom full file full firmware full 4 file

Thảo luận trong 'SAMSUNG'

Chia sẻ trang này

 1. h@ck

  h@ck H@CKED


  [​IMG]
  Rom full file full multi file firmware full 4 file Samsung Galaxy Note5 6.0.1
  N920R4TYU2BPB6_N920R4TYU2BPB6_6.0.1_USA_4FILES.rar - RAR archive, unpacked size 4,159,263,045 bytes
  N920R4TYU2BPB6_N920R4TYU2BPB6_6.0.1_USA_4FILES
  • AP_N920R4TYU2BPB6_N920R4TYU2BPB6_6.0.1_USA.tar.md5
  • BL_N920R4TYU2BPB6_N920R4TYU2BPB6_6.0.1_USA.tar.md5
  • CP_N920R4TYU2BPB6_N920R4TYU2BPB6_6.0.1_USA.tar.md5
  • CSC_N920R4TYU2BPB6_N920R4TYU2BPB6_6.0.1_USA.tar.md5
  • NOBLELTE_USA_USC.pit
  Rom full file full multi file firmware full 4 file Samsung Galaxy Note5 5.1.1
  N920R4TYU1AOGE_N920R4USC1AOGE_5.1.1_USA_4Files.zip - ZIP archive, unpacked size 3,986,271,694 bytes
  • ALL_USC_N920R4TYU1AOGE_N920R4USC1AOGE_CL5377588_QB5711392_REV00_user_low_ship.tar.md5
  • NOBLELTE_USA_USC.pit
   
  You need 5.00 USD to view this content.
  Đang tải...

Chia sẻ trang này