Tiếng việt Sky A840s 4.1.2

Thảo luận trong 'SKY'

Chia sẻ trang này

 1. iRepair

  iRepair Member

  iZEM
  USD
  840s_v1_fix_ok.zip
  A840S_recovery.rar
  • Chạy ics.bat(nếu đang ở rom 4.0.4) hoặc jb.bat (nếu đã update lên 4.1.2)
   
  You need 5 iZEM to view this content.
  thoi nguyen thích bài này.
  Đang tải...

Chia sẻ trang này